Rocznica ślubu

Miałam ostatnio 10-tą rocznicę ślubu, ale mój mąż nie mógł zjechać z Austrii więc przysłał mi piękny bukiet z życzeniami pocztą kwiatową. Bardzo się ucieszyłam z tego, że pamiętał. Wieczorem zadzwonił i chwilę porozmawialiśmy sobie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count: