Europejska Stolica Kultury 2016

Katowice_Logo_pion_kolor1

Certyfikat

Certyfikat

 


Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Statystyka

Użytkowników : 4
Artykułów : 663
Odsłon : 163035

Z naszej galerii

Portal Nasze Witosa

grunge--tekstury--tla--stare_19-118895_-_Kopia

Zespół Redakcyjny

Strona w budowie.

#FFFFFF
http://mp94.katowice.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/602992Rataja_budynek1.jpg
thumbnail
Rekrutacja
Rekrutacja 2014/2015

UWAGA RODZICE DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015!!!


Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 94 informuje,

że w mieście Katowice

obowiązuje elektroniczna rekrutacja dzieci

do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

 

Obejmuje ona dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkola,

bądź w nowym roku szkolnym Rodzice planują zmianę placówki.

Od dnia 17 marca 2014 roku od godziny 9:00

uruchomiona zostanie strona

https://katowice.nabory.pl

na której po zalogowaniu należy:

1.Wypełnić formularz zgłoszenia i go wydrukować

2.Złożyć formularz wraz z załącznikami

(tj. stosowne oświadczenia i inne dokumenty)


w biurze samodzielnego referenta

Miejskiego Przedszkola nr 94 w Katowicach

w godzinach 8:00 – 15:00.

Termin składania wniosków upływa z dniem

28 marca 2014 roku o godzinie 15:00.

 
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Lp

Data

Czynność

1

od 14.03.2014 r. od godziny 15:00 do 17.03.2014 r. do godziny 9:00 

Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej

2

od 17.03.2014r., godzina 9:00 do 28.03.2014r., godzina 16:00

Rekrutacja podstawowa. Rodzice składają wniosek w przedszkolu (szkole podstawowej z oddziałem „0”) wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

3

28.03.2014r., godzina 16:00

Zamknięcie systemu dla rodziców

4

04.04.2014r. od godziny 14:30 do 04.04.2014 r. do godziny 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki - art. 20zc ust. 1

5

 

od 04.04.2014r. od godziny 15:00 do 11.04.2014r. do godziny 15:30

 

Ustne potwierdzanie przez Rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału „0” w szkole podstawowej, w którym dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia przez komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola – art.20zc ust.2

6

14.04.2014r. godzina 9:00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału „0”. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Dzień podania listy do publicznej wiadomości jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

7

od 15.04.2014r. od godziny 09:00 do 31.08.2014r. do godziny 23:59

Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w przedszkolu/oddziale „0” w szkole podstawowej pozostały wolne miejsca.

 
Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Rodzice

 

Nowa ustawa „rekrutacyjna” (Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7))

stanowi, iż do publicznych przedszkoli postępowanie rekrutacyjne odbywa się

tylko na wolne miejsca.

W związku z tym proszę, aby przed rozpoczęciem rekrutacji,

Rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola złożyli

deklarację na kolejny rok szkolny 2014/2015 o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

Proszę wszystkich Rodziców o dopełnienie formalności i wypełnienie stosownej deklaracji,

znajdującej się u nauczycieli grup.

Brak deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z przedszkola.

 


.